Ban Quản trị Web : onthicpa.com xin thông báo đến các thành viên về việc lập Group mới trên nền tảng FACEBOOK trực thuộc Công ty Cổ Phần Đào Tạo Giáo Dục Toàn Cầu (Get Corp)

Chúng tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức và góc nhìn mới về kế toán, cũng như truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên trong quá trình nghiên cứu hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế; mong muốn chia sẻ kiến thức về thuế cho tất cả những người theo ngành nghề kế toán - thuế, đồng thời phổ biến các chính sách pháp luật cho mọi thành viên.
Hi vọng các bạn tham gia để nhận được những chia sẻ bổ ích phục vụ cho công việc và ôn thi cpa đạt hiệu quả cao.

Group Facebook trao đổi và chia sẻ kiến thức IFRS & TAX.


https://www.facebook.com/groups/IFRSVNFanpage: https://www.facebook.com/getcorp.edu.vn