PDA

View Full Version : Hồ sơ thanh lý tài sản cố địnhpassion
17-10-2012, 11:30 AM
Dear all,

Hiện nay các doanh nghiệp quan tâm đến mẫu biểu thanh lý tài sản cố định rất nhiều. Do đó, thành viên onthicpa.com gửi các bạn mẫu biểu và trình tự của việc thanh lý này như sau:

1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản
2. Ra quyết định thanh lý tài sản;
3. Biên bản thanh lý tài sản

Ngoài ra, đối với những tài sản nhập về thực hiện dự án đầu tư và được miễn thuế nhập khẩu thì cần phải tính toán để xem xét đóng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ tương ứng của tscd còn lại trên nguyên giá của tscd.

Trân trọng

Passion