PDA

View Full Version : Công văn số 8330/CT-TTHT ngày 31/10/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế TNCNtrietthanh
30-11-2012, 03:55 PM
Văn bản trả lời vướng mắc về việc khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thời vụ (lao động có Hợp đồng lao động dưới 3 tháng)

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 113/2011/TT-BTC thì tiền lương của lao động thời vụ thuộc diện khấu trừ thuế theo tỷ lệ (10 hoặc 20% tùy trường hợp cá nhân đó có hay không có MST). Nếu cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập tại một nơi và chưa đến mức phải chịu thuế thì được phép lập bản cam kết theo mẫu số 23/CK-TNCN để được miễn khấu trừ thuế TNCN.

Tuy nhiên, Công văn này lại có thêm hướng dẫn: "Những cá nhân không có mã số thuế không được làm cam kết"