PDA

View Full Version : Luật Trọng Tài Thương Mạipassion
31-10-2012, 01:46 PM
Dear all,

Hiện nay, Luật trọng tài thương mại ra đời nhằm giúp giảm tải khối lượng công việc thụ lý và giải quyết các tranh chấp của Tòa Án. Trong chương trình học ôn thi CPA, mình có vấn đề này trao đổi với các bạn, có thể sẽ là đề thi của năm nay ( 2012). Hy vọng mọi người quan tâm và cùng chia sẻ:

Vấn đề tranh chấp nội bộ doanh nghiệp giữa các cổ đông trong công ty, thẩm quyền của Trọng tài có giải quyết tranh chấp này được không?

Hy vọng mọi người sẽ cùng thảo luận?

Trân trọng

Passion