PDA

View Full Version : Công Văn 1. Công văn 3762/TCT/CS vv phạt nộp chậm tiền thuế
 2. Công Văn 3757/TCT/DNL V/v thuế GTGT đối với hoạt động cho vay lại
 3. Công Văn 4043/TCT/CS Vv lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp
 4. Công Văn 4060/TCT/CS Vv chính sách thuế TNDN ( 14/11/2012)
 5. Công Văn 4592/TCT-CS
 6. Công văn 187-TCT Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2012
 7. Công văn 1187/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng cho lao động nữ
 8. Công Văn 8817/BTC - TCT
 9. Công văn số 8355/BTC-TCT
 10. Công văn 336/TCT-TNCN
 11. Công Văn 1781/BTC-TCT
 12. Công Văn 586/TCT-CS Hướng dẫn các nội dung chính sách mới về thuế GTGT.
 13. Công Văn 1412/TCT-CS Vv : Sử dụng hóa đơn xuất khẩu