PDA

View Full Version : Thông Tư  1. Thông tư 06/2012/TT/BTC Hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế GTGT
  2. Thông tư số 16/2013/TT-BTC tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp...
  3. Thông tư 111/2013/TT-BTC
  4. TT số 141/2013/TT-BTC: cách xác định doanh thu hưởng ưu đãi thuế TNDN
  5. Thông tư số 156/2013/TT-BTC : Hướng dẫn các biểu mẫu kê khai thuế
  6. TT 166/2013/TT-BTC : xử phạt vi phạm hành chính về thuế
  7. TT 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP
  8. Một số quy định mới về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo TT số 39/2014
  9. Thông tư 78 hướng dẫn về thuế TNDN từ năm 2014
  10. TT119/2014/TT- BTC về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính thuế