PDA

View Full Version : Nghị Định  1. Nghị định 65/2013/NĐ-CP: Những quy định mới về thuế TNCN
  2. Nghị định 83/2013/NĐ-CP
  3. Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn về thuế TNDN, GTGT
  4. Tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
  5. Nghị định 79/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
  6. ND109/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá...
  7. NĐ 129/2013/NĐ-CP :Phạt tiền đến 200 triệu đồng nếu vi phạm thủ tục thuế
  8. ND 182/2013 : Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2014
  9. ND 222/2013/ND-CP : Một số giao dịch không được thanh toán bằng tiền mặt