PDA

View Full Version : Các Sắc Thuế Khác  1. Phí An Ninh QUốc Phòng
  2. Những điểm mới về hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá theo thông tư 179/2012/TT-BTC
  3. Chi môi giới được trừ của hoạt động chuyển nhượng vốn như thế nào?
  4. Quản lý thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình, tổ chức lại DN?
  5. Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP