PDA

View Full Version : Thuế Nhà thầu  1. Thông tư 60/2012/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu
  2. Công văn 4127-TCT-CS-Vv khai , nộp thuế của nhà thầu nước ngoài
  3. Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu như thế nào?