PDA

View Full Version : Thuế Xuất Nhập Khẩu  1. Thuế Nhà Thầu ( FCT) - Foreign Contractor Tax
  2. Chính sách miễn thuế dự án đầu tư như thế nào ?
  3. Áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu như thế nào?