PDA

View Full Version : Thuế TNCN



  1. Thuế Thu nhập cá nhân ( PIT)- Personal Income Tax
  2. Hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế
  3. Công văn số 2930/TCT-TNCN - 16/8/2012 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế thuế TNCN
  4. Công văn số 8330/CT-TTHT ngày 31/10/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế TNCN
  5. Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân bán hàng đa cấp như thế nào?
  6. Hoa hồng mô giới cá nhân