PDA

View Full Version : Nơi chia sẻ tài liệu ôn thi CPA  1. Bài giảng về Trọng yếu và rủi ro kiểm toán
  2. Bài giảng về Bằng chứng kiểm toán - Thầy Vũ Hữu Đức
  3. Bài giảng về kiểm soát nội bộ - Thầy Vũ Hữu Đức
  4. Một số kiến thức cơ bản và kỹ năng cơ bản về báo cáo tài chính
  5. Khái niệm và quy trình kiểm toán - Thầy Vũ Hữu Đức
  6. Chuyên đề 5 - môn kiểm toán- năm 2012
  7. Đề thi tin học