PDA

View Full Version : Thuế GTGT  1. Chính sách giãn thuế VAT và giảm 30% thuế TNDN
  2. So sánh Thông Tư 06 và Thông tư 129 về thuế GTGT
  3. Thuế GTGT đối với hàng hóa cung cấp cho DN chế xuất như thế nào?
  4. Khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế kê khai chậm như thế nào?
  5. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng...
  6. Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi , bổ sung TT 06/2012/TT-BTC