PDA

View Full Version : Nơi chia sẻ tài liệu ôn thi CPA  1. Một số nội dung cơ bản của hệ thống thuế hiện hành ở VN- PGS.TS Lê Xuân Trường
  2. Bài tập thuế và quản lý thuế lớp ôn thi cpa 2012- PGS.TS Lê Xuân Trường
  3. Quy định pháp luật mới về thuế VAT , thuế TNDN , thuế Nhà thầu nước ngoài năm 2012
  4. Một số câu hỏi môn thuế và quản lý thuế nâng cao .TS Lê Xuân Trường
  5. Thuế nhà thầu nước ngoài theo thông tư 134/2008.Ts Lê Xuân Trường
  6. Chuyên đề 3 - Thuế- năm 2012